Diffuse positionering met Twitter?

Met Twitter communiceer je zowel zakelijk als privé. Over je functie en over jezelf. Waarmee je toegang geeft tot jouw wereld en jouw gedachten. Maar hoe houdt een organisatie de controle over communicatie naar de buitenwereld als medewerkers een eigen geluid laten horen waarbij ze geen gebruik maken van de vaste formats met kernboodschappen? Klopt dat nog wel in met de kernwaarden van de organisatie? Moeten we dat getwitter niet protocolleren om te bereiken dat we congruent blijven in de communicatie en bouwen aan duurzame positionering?

Als jouw organisatie sterke kernwaarden heeft waar medewerkers zich echt mee verbonden hebben dan zullen die waarden vanzelfsprekend doorklinken in het gedrag van jouw collega’s en hun communicatie. Zakelijk en privé. Aandacht besteden aan de beleving van de waarden van je organisatie is daarom zinvoller en essentiëler dan sturing geven aan individuele communicatie. En als je collega’s wilt behoeden voor beginnersfouten en ze wilt helpen om social media snel onder de knie te krijgen dan kun je dat doen met goede voorbeelden en technische instructie. Vanuit de kernwaarden van jouw organisatie natuurlijk.

Pieter-Marijn,

Advies en strategie

Strategie | , , , , ,