Twitter biedt gouden informatie

Accountability wordt steeds belangrijker in de communicatiewereld. Maar het is een opgave om vast te stellen wat je moet meten en om echt iets met die cijfers te doen en ze te gebruiken voor de bijsturing van je communicatiebeleid.

Communicatieprofessionals besteden volgens Marius Hogendoorn (onderzoekbureau De Uilenkamer) weinig tijd en budget aan onderzoek. Zeker zolang ze worden afgerekend op productie van communicatiemiddelen door opdrachtgevers die onderzoek doorgaans onnodig vinden.

Met onderzoek bouw je meer zekerheid in bij de ontwikkeling van je communicatiebeleid. Dat gaat over weten wanneer je moet communiceren, over hoe je communicatie vorm moet geven en over uitzoeken of je het beoogde effect hebt bereikt. Als je weet hoeveel nieuwe medewerkers via internet solliciteren dan kun je overwegen te besparen op advertenties in de krant. In samenspraak met je doelgroepen kun je de print- en webmagazines op hun ‘onderlinge samenhang’ onderzoeken. Door te meten hoeveel tijd je bespaart op gesprekken met een informatiepakket voor sollicitatiekandidaten ken je je ROI.

Met het boek Communicatieonderzoek breekt Marius Hogendoorn een lans voor verkennend-, ontwikkelings- en evaluatieonderzoek waarmee je aan gouden informatie komt om meer inzicht te krijgen in het effect van communicatie. Vroeger waren kerk, kroeg en kapper de belangrijkste plekken om te horen wat de algemene opinie was; nu zijn dat Facebook, Linkedin en Twitter. Je kunt bijna alles zien wat mensen online over je merk zeggen. Maar het is een hele toer om die databrij te interpreteren. Textmining met statistieksoftware heeft de toekomst.

Pieter-Marijn,

Advies en strategie

Strategie | , , ,