Creatief naar een nieuwe bladformule

Creatieve Sessie CelloDe waarde van een bladformule wordt vaak onderschat. Een blad kan eigenlijk niet zonder. Vaste rubrieken, een herkenbare schrijfstijl en beeldconcept geven de lezer houvast en zorgen dat de doelgroep wordt bediend. Daarnaast draagt de bladformule bij aan de vindbaarheid van informatie.

Cello brengt sinds jaar en dag het blad Cello-Zine uit. Het blad is gemaakt voor medewerkers en ouders (van cliënten). Voor de organisatie sloot het blad niet genoeg aan bij het communicatieconcept ‘Ik zie jou’. Daarnaast vond de organisatie het tijd voor een herontwikkeling van Cello-Zine op inhoud.

Creatieve sessie

Het Inventief organiseerde een creatieve sessie voor doelgroepvertegenwoordigers, medewerkers, managers en het bestuur van Cello om samen toe te werken naar een nieuwe bladformule. Want een blad maken is één ding, maar ervoor zorgen dat er organisatiebreed naar wordt uitgekeken, is een tweede.

Behouden en verbeteren

De bedoeling van deze creatieve sessie was om op een interactieve wijze erachter te komen hoe doelgroepvertegenwoordigers en medewerkers van Cello het blad graag zouden zien. Wat zouden zij persoonlijk in Cello willen lezen? Iedereen heeft zo zijn eigen wensen en ideeën. Naast het benoemen van verbeterpunten, werd ook gekeken waar betrokkenen juist trots op zijn en wat zij willen behouden.

Keuzes maken

Tijdens de creatieve sessie werden voortdurend keuzes gemaakt om een duidelijk beeld te krijgen van de wensen. “Goed dat dingen af en toe heel zwart-wit werden gesteld. Dat gaf helderheid voor het vervolg’’, was één van de gehoorde reacties achteraf. Die helderheid is nodig om tot een steeds concreter product te komen waar de iedereen zich in kan vinden.

Nieuwe inzichten

Door de deelnemers te vragen zich in een van de lezers te verplaatsen, kwamen zij weer tot nieuwe inzichten en ideeën waar zij vanuit hun eigen functie nooit aan zouden hebben gedacht. Velen stonden verbaasd hoeveel nieuwe ideeën een creatieve sessie oplevert. “Naast dat het heel inspirerend was, is het ook nog eens een vruchtbare middag geweest.’’

Communicatieconcept

Tenslotte kregen de doelgroepvertegenwoordigers en medewerkers de opdracht om hun ideeën te vertalen naar het communicatieconcept ‘Ik zie jou’. Zo lukte het om concrete rubrieken te bedenken en een basis te leggen voor de hernieuwde bladformule. “Een zeer goed opgebouwde sessie waarbij van breed naar smal werd gewerkt.’’

 

Guido,

tekst en concept

Inspiratie, Recent werk | , ,