Dus zo krijg ik ze mee!

symposium Zo krijgt u ze mee Voor de zestig deelnemers aan het symposium ‘Zo krijgt u ze mee’ is de term ‘verandermanagement’ een stuk aardser geworden. Dat verandering een hele uitdaging is, werd door geen van de sprekers onder stoelen of banken gestoken. Tegelijk kwamen ze met praktische en inspirerende voorbeelden waarmee ze lieten zien dat verandering niet alleen mogelijk is, maar ook tot grotere tevredenheid kan leiden bij medewerker én klant.

Vind de lichtpuntjes

Een warm onthaalde aanpak is het zoeken naar lichtpuntjes en die vlammetjes aanwakkeren. Zo las Lotje de Brouwer voor uit Switch, waarin het voorbeeld staat van een ontwikkelingswerker die vrijwel zonder geld en middelen de hongersnood in Vietnam te lijf moet gaan. Dat lukt hem onder andere door juist die gezinnen op te zoeken die, ondanks dat ze zeer arm zijn, toch gezonde kinderen hebben. Wat is hun geheim? Panellid Marjon Gerts van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland onderstreepte de kracht en het belang van deze aanpak. Verschillende projecten voor sociale innovatie in de gehandicaptenzorg waren erop gericht om de lichtpuntjes aan te wijzen en aan te wakkeren. Met resultaat. Zo waren er in Groningen twee medewerkers die hun eigen vakgroep zijn begonnen om zo allerlei verbeteringen te realiseren. Dat soort initiatieven moet je omarmen en ondersteunen, vindt Gerts.

Veranderproces volgens het boekje

Keynotespreker Pim Dijkstra, bestuurder van maatschappelijke opvang Neos, nam de zaal mee bij een ‘veranderproces volgens het boekje’. Om draagvlak te krijgen voor een buitengewoon ingrijpende reorganisatie, ging Dijkstra de werkvloer op en sprak met medewerkers uit alle gelederen. Zijn boodschap was dat medewerkers niet meer moeten zorgen voor, maar zorgen dat. Een begrijpelijk verhaal. Iedereen werd verplicht bijgeschoold in één methodiek, tot en met de receptionistes aan toe. Zo kwamen de neuzen steeds meer één kant op te staan en nam de algehele  motivatie toe. Slechts van een enkeling, die zich bleef verzetten, moest afscheid genomen worden. Inmiddels zijn de meesten gewend aan de nieuwe situatie bij Neos. Dijkstra is zijn kritische Raad van Toezicht dankbaar. Het hield hem scherp en leverde uiteindelijk een fantastisch compliment op: ‘Dit is een veranderproces volgens het boekje.’

Sleutelrol voor communicatie en HR

Dat de afdelingen communicatie en HR een sleutelrol spelen bij veranderprocessen, illustreerde Pieter-Marijn van der Velden van Het Inventief met de trap van Quirke. Wat je ook wilt bereiken op het gebied van verandermanagement, je zult medewerkers op enige manier moeten betrekken. De ene keer wil je ze misschien alleen informeren, op andere momenten zullen ze ook mee moeten denken.  Het model van Quirke vertelt communicatie- en HR-medewerkers wat ze moeten doen om hun (communicatie)doelstellingen bij een verandertraject te bereiken. Tegelijkertijd zijn ze verantwoordelijk voor het bewaken van de identiteit van de organisatie. Ook dat maakte Van der Velden inzichtelijk met een model dat duidelijk maakt waar een organisatie zijn identiteit aan ontleent en welke factoren daarop van invloed zijn.

Draagvlak door te veranderen uit het hart

Tijdens de paneldiscussie kreeg Marjon Gerts bijval van Anique van Dijck (STMR). Beiden vinden dat verandering iets is wat je niet moet opleggen, maar wat vanuit het hart moet komen. Dat er ook veranderingen zijn die van bovenaf komen, blijft een spanningsveld. Maar ook bij dat soort veranderingen kun je de vraag bij medewerkers leggen hoe zij denken dat je ermee om kunt gaan. STMR zet dat ver door. Vanuit hun slogan ‘Het kan’, is de vraag altijd wat er er mogelijk is binnen de gestelde kaders. Medewerkers voelen zich daardoor betrokkenen serieus genomen, wat het draagvlak bij veranderingen vergroot.

Je doet het nooit goed

Panellid Desiree Sollewijn Gelpke, bestuurder van zorgorganisatie de Swinhove Groep, stelde zich kwetsbaar op. Net als ook vrijwel iedereen in de zaal vraagt zich voortdurend af hoe je het goed kunt doen, als je bezig bent met verandering. Stuur je één e-mail, dan zegt de helft dat ze hem niet hebben gehad. Stuur je er drie, dan klaagt de andere helft dat ze zoveel mails krijgen. Hoe ze zelf mensen in beweging krijgt, is door ze de ruimte te geven om mee te denken en een heldere opdracht te formuleren. Onder het mom van ‘hand op de knip’ vroeg ze aandacht voor het feit dat er minder uitgegeven moet worden. Waar kunnen we besparen? De kok reageerde per e-mail dat hij de aardappels voortaan per vijftien kilo in plaats van per drie gaat inkopen. Dat scheelde al gauw twee euro per keer. Prachtig, vindt Sollewijn Gelpke dat. Het gaat haar namelijk niet om die twee euro, maar het feit dat mensen er bewust mee bezig zijn en dat ze hen dus meekrijgt. Dan is verandering immers een succes.

Guido,

tekst en concept

Recent werk, Strategie | , , ,