Wennen aan scrummen – deel 3

scrum planningsbordNieuwsgierig naar Agile of scrum? Wil je weten waarom deze manier van werken helpt om projecten beter uit te voeren? Ontdek het! Het laatste deel van een driedelige serie over wennen aan scrummen.

Aan de slag: zo begint u!

Het voorbeeld van de landheer die een kasteel laat bouwen en de uitleg over user stories en sprints hebben u hopelijk bij dit derde deel over wennen aan scrummen gebracht. Nu wilt u weten: waar begin ik?

 1. Verdeel de rollen
  Om scrum te gaan werken, zijn er drie rollen te verdelen. De eerste is die van producteigenaar. Dit is de (interne) opdrachtgever, ofwel de klant. De producteigenaar benoemt de wensen voor het product (in de vorm van user stories) en is tevens beoordelaar van het resultaat. Een goede producteigenaar heeft een grote mate van beslissingsbevoegdheid.
  De tweede rol is die van scrum master. De scrum master is de procesbewaker.  Zo meer over het proces.
  Tenslotte zijn er de teamleden. Dit zijn bijvoorbeeld een ontwerper, een tekstschrijver en een programmeur. Afhankelijk van wat er gemaakt moet gaan worden, kan de samenstelling van het team en de omvang variëren. 3 tot 7 teamleden is ideaal.
 2. Creëer de juiste omgeving
  Maak een scrum planningsbord. Dit bord moet voor alle teamleden zichtbaar zijn en bestaat uit vijf kolommen. In de meest linker kolom komen de user stories te hangen waaraan wordt gewerkt. De tweede tot en met de vijfde kolom hebben de titels ‘Te doen’, ‘Bezig’, ‘Checken’ en ‘Klaar’.
  Zorg dat de teamleden gemakkelijk met elkaar kunnen overleggen. Het liefst werken ze samen in dezelfde ruimte. Als dat niet haalbaar is, zorg er dan voor dat de teamleden elkaar gemakkelijk kunnen bereiken.
 3. Richt het proces in
  Bepaal hoe lang een sprint duurt. 2, 3 of 4 weken is ideaal, maar korter werkt vaak beter.
  De scrum master moet er voor zorgen dat er drie soorten overleg plaatsvinden. Als eerste de sprint planningsbijeenkomst. Deze vindt plaats voorafgaand aan een sprint. Tijdens de bijeenkomst bepalen de teamleden en de producteigenaar aan welke user stories gewerkt gaat worden en welke taken uitgevoerd moeten worden.
  Iedere dag dat er aan een sprint gewerkt wordt, vindt ook een dagelijkse scrumbijeenkomst plaats. Dit is een korte bijeenkomst (5-10 minuten) waarin teamleden zich taken kunnen toe-eigenen, problemen kunnen benoemen en de status van hun taken kunnen bespreken. Tijdens deze bijeenkomst wordt ook het scrum planningsbord bijgewerkt. Taken verschuiven van links naar rechts, tot ze in de meest rechterkolom ‘Klaar’ staan.
  Na een sprint staan als het goed is alle taken in de kolom ‘Klaar’. De scrum master last dan een scrum evaluatie in. De verrichte werkzaamheden worden besproken en er wordt gekeken wat er de volgende keer eventueel beter zou kunnen.

Dit is de basis om scrum te gaan werken. Op twee aspecten na: planning en kostenbewaking. Die worden bij scrum tegen elkaar afgezet in een burndown chart. Op de horizontale as van deze grafiek staan de sprintdagen, op de verticale as het voor deze sprint beschikbare budget, omgerekend in uren. Idealiter loopt er een lijn van linksboven naar rechtsonder. Een scrum master die deze grafiek iedere dagelijkse sprintbijeenkomst bijwerkt, heeft een goed idee of tijd en kosten nog in de pas lopen.

Nieuwsgierig of dit ook voor uw organisatie werkt? Probeer het uit! Stapje voor stapje is een goed idee. Zo hebben we het bij Het Inventief ook aangepakt. Eerst eens oefenen met sprints, later met een scrum planningsbord en user stories. Natuurlijk was het wennen, maar we merkten al snel dat scrum veel beter past bij de wensen van onze klanten dan het traditionele watervalplannen.

Conclusie: Om scrum te werken heeft u een producteigenaar, een scrum master en een productieteam nodig. Verschillende soorten bijeenkomsten zorgen ervoor dat iedereen tijdens een sprint vooruit kan. Na een sprint is een deelproduct gerealiseerd, dat maakt de producteigenaar blij! Omarm stapje voor stapje elementen van scrum om het proces de baas te worden!

Tip: Deze drie blogs zijn bedoeld om u te inspireren. Wij laten u graag zien wat scrum wat scrum u kan brengen!

Guido,

tekst en concept

Inspiratie | , , , ,