Dit zegt de klant: Duidelijkheid door gedragen kernwaarden

smo kernwaardenHoe geef je medewerkers en cliënten richting als de organisatie radicaal verandert? Stichting Maatschappelijke Opvang  Breda (SMO Breda)  ging samen met medewerkers, vrijwilligers  en cliënten op zoek naar een set kernwaarden. Het Inventief ondersteunde het traject. Hoofd managementsecretariaat  Monique Geurts ziet dat het werkt: “De gevonden kernwaarden zijn herkenbaar, duidelijk en bieden houvast.

In het nieuwe werkmodel van SMO Breda ligt veel nadruk op het activeren van cliënten. Cliënten zijn meer verantwoordelijk voor hun  herstel. En medewerkers  krijgen een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid in resultaatverantwoordelijke teams.

Cliënten, medewerkers  en vrijwilligers kregen een leidende rol bij het bepalen van de kernwaarden. Zo maakte SMO Breda meteen al de aansluiting met het nieuwe werkmodel. Enerzijds door de regie over de kernwaarden bij hen te leggen, anderzijds door organisatie breed en van onder af te laten bepalen wat de fundamentele uitgangspunten voor de organisatie moeten zijn.

Onder leiding van het Inventief hebben cliënten en medewerkers samen gebrainstormd over de nieuwe kernwaarden. In een creatieve sessie zijn 28 gevonden kernwaarden teruggebracht tot zes. Na een enquête onder het personeel bleken drie kernwaarden bepalend: Verantwoordelijk, Oprecht en Op maat (in die volgorde).

SMO staat nu als een huis

Deelnemers die het traject hebben meegemaakt, vertelden naderhand dat ze de creatieve sessie bij het Inventief enorm waardevol vonden. De kernwaarden helpen volgens Monique tijdens het werk, maar ook extern zorgen ze ervoor dat de organisatie staat als een huis. Medewerkers gebruiken de kernwaarden bij hun dagelijkse werk, hun beslissingen en in gesprekken. Monique: “Toen ik de kernwaarden net in de gangen had opgehangen, kwam er een medewerker langs die een gesprek voerde met een collega. Ze keek naar de kernwaarden en ik hoorde haar tegen haar gesprekspartner zeggen dat hij/zij de verantwoordelijkheid moest nemen voor de situatie! De kernwaarden werken voor SMO als bindmiddel, geven duidelijkheid, richting, zijn herkenbaar en een hulpmiddel (bijvoorbeeld in communicatie).”

‘Deze basis misten we’

SMO Breda heeft de hulp van Het Inventief ingeschakeld om op een professionele snelle manier en door middel van een creatieve sessie de belangrijkste waarden  te bepalen en op die manier draagvlak te creëren in de organisatie. Monique: “De rol die cliënten en medewerkers kregen, ervoor zorgt dat de kernwaarden beter, zijn geland. Het helpt je ook omdat je soms zelf door de bomen het bos niet meer ziet. Een externe professional kan dan duidelijkheid scheppen. Door Het Inventief in te schakelen, konden we een professionele slag maken en werden korte metten gemaakt met afdwalingen naar specifieke onderwerpen”, constateert Monique. “Het is zo mooi te zien dat de organisatie het kennelijk nodig had, deze basis misten we. Dit is waarom we er zijn: deze kernwaarden vormen onze basis!”

Marjoleine Kramer,

Stagiaire

Recent werk, Strategie | , , , , , , , , ,