Pleidooi voor het ontwikkelen van ambitie

handen op elkaar

De kern van uw organisatie in één zin

Kunt u de kern van uw organisatie in één zin vatten? Het uitgesproken ambitiestatement van Naturalis luidt: “Wij willen biodiversiteit beschrijven, begrijpen en verklaren voor het welzijn van de mens en voortbestaan van de aardse natuur.” Zo’n statement is een kompas voor de organisatie. Het inspireert en brengt mensen in beweging. In tegenstelling tot managementissues als transparantie, kwaliteit en lean die, eenmaal op tafel, vooral veel weerstand oproepen.

Het ambitiestatement van Het Inventief is:

Wij helpen maatschappelijk betrokken organisaties te vertellen waar ze echt goed in zijn, zodat hun ambitie zichtbaar wordt en mensen zich daarmee kunnen verbinden.

Bij Het Inventief zijn we overtuigd van de kracht die schuilt in een goed doordachte organisatieambitie. Deze verbindt cliënten, medewerkers en ketenpartners op een natuurlijke manier aan uw organisatie: uw medewerkers bloeien er door op, uw cliënttevredenheid neemt toe, de betrokkenheid van belangenhouders groeit en het lukt u beter om aan externe eisen te voldoen. Vanuit onze praktijkervaringen kunnen wij vertellen wat ambitie voor u concreet op kan leveren.

Bestaansrecht

Een goed verwoorde organisatieambitie verklaart het bestaansrecht van de organisatie. Zo’n ambitie vertelt waarom het werk dat wordt verricht er toe doet. Het stelt een organisatie bovendien in staat om verschillende managementissues integraal en op een positieve manier bij de horens te vatten. Naturalis bestaat in het belang van ‘het welzijn van de mens’ en het ‘voortbestaan van de aardse natuur.’ Daar gaat veel meer inspiratie van uit dan onderliggende issues als ketensamenwerking en bezoekersaantallen.

Kosten bespaard, medewerkers tevredener

De opdrachtgevers van maatschappelijke opvang van Neos in Eindhoven deden een beroep op versnelde re-integratie van cliënten o.a. om de kosten van opvang te kunnen verminderen. Een inspirerende ambitie voor medewerkers werd gevonden in Nieuw Perspectief. Met die prikkel lukte het vraaggericht te gaan werken. Hierdoor is hospitalisatie tegengegaan, stroomden cliënten sneller uit en werden kosten gereduceerd. Uiteindelijk worden meer cliënten geholpen en zijn niet alleen de cliënten maar ook de medewerkers meer tevreden.

Doen wat echt nodig is

Met een ambitiestatement geef je dus op een positieve manier aandacht aan organisatiekwesties. Daarnaast erken en benut je de deskundigheid van medewerkers; medewerkers van Neos voelden zich niet bedreigd door de noodzakelijke bezuinigingen, maar raakten geïnspireerd door de kans om hun cliënten een nieuwe toekomst te bieden. Met een ambitiestatement houd je bovendien voor ogen wat echt nodig is. Het werkelijke doel is niet de bezuinigingsoperatie, maar cliënten die zelfstandig verder kunnen met hun leven.

Pleidooi voor communicatie vanuit de authentieke kracht

Om dit te bereiken pleit Het Inventief er voor om:

  1.  de eigen kracht van de organisatie zichtbaar te maken door middel van verhalen;
  2. medewerkers actief te verbinden met de organisatie, met elkaar en met cliënten.

1. Benutten van eigen kracht door middel van verhalen

Medewerkers kennen de organisatie en haar cliënten als geen ander. Door met medewerkers in gesprek te gaan over de missie, visie, het hogere doel, de waarden en kwaliteiten van de organisatie, is het mogelijk om een collectieve ambitie te ontwikkelen; de basis voor organisatie-identiteit en de motor achter het dagelijks handelen van medewerkers.

Eigen verhalen maken zichtbaar wat medewerkers en cliënten voelen, ervaren wat er nog moet gebeuren om mensen mee te krijgen Ze overstijgen het wat en het hoe; ze brengen naar voren waarom uw organisatie bestaat. Dat is de kern van wat u doet. Dat is wat overtuigt, dat is wat mensen aan uw organisatie bindt. Bovendien leg je op deze manier authentieke organisatiethema’s bloot. Het wordt verrassend helder op welke punten de organisatie zich onderscheidt.

‘Krachtig veranderkundig instrument’

Prof. dr. ir. Guus de Vries, organisatieadviseur van DamhuisElshoutVerschure: “Wat mij aanspreekt aan de sessies storytelling samen met Het Inventief, is dat de verhalen authentiek zijn, uit het hart komen en illustreren waar het om gaat. Abstracte begrippen en concepten als missie, visie, kernwaarden en cultuur worden concreet. Verhalen kunnen een krachtig veranderkundig instrument zijn. Vooral bij professionals op de werkvloer werken concrete voorbeelden het beste.”

Marketing

Nog nooit eerder was het zo belangrijk om zichtbaar te zijn. Goed in beeld zijn (extern en intern) vereist een onderscheidende propositie. Die propositie start bij de inspirerende ambitie van uw organisatie. Deze ambitie is de motor achter het denken en handelen en komt tot uitdrukking in het dagelijkse gedrag van alle medewerkers. Wat zou er gebeuren als niet alleen alle medewerkers met een goed verhaal over uw organisatie deze organisatie-identiteit uitdragen maar als u dit ook terughoort via uw cliënten, via hun familie en omgeving, via toekomstige medewerkers en via het professionele netwerk en belanghouders? Een effectievere marketing bestaat niet.

2. Medewerkers verbinden

Raden van Bestuur die de organisatie-identiteit inzetten als een strategisch instrument, slaan bruggen tussen visie en cultuur, tussen binnen en buiten en slaan daarmee de brug van heden naar toekomst. Met het ambitiestatement als heldere vertaling van uw managementissues, ziet u uw strategisch plan opboeien en medewerkers werken er vitaal door. U stelt hen namelijk in staat om persoonlijke doelen (‘ik ga vaker met cliënten in gesprek’) te verbinden aan de strategische doelen van de organisatie (‘we bieden cliënten een nieuw perspectief’). Hierdoor worden zij zich bewuster van hun toegevoegde waarde en daarmee in toenemende mate ambassadeur. Ook ketenpartners (‘ik maak cliënten zelfstandig’) en zelfs cliënten (‘ik wil verder met mijn leven’) kunnen zich veel beter met uw organisatie identificeren. Zo ontstaat er vanuit de samenleving warme belangstelling voor uw activiteiten.

‘Er is een aanspreekcultuur ontstaan’

Margriet de Vos, teammanager Thuiszorg STMR: “Het is inspirerend om met elkaar bezig te zijn en te achterhalen wat ons drijft. De werkvormen van Het Inventief zorgen er voor dat we de praktijk van alledag achter ons laten.” Esther van het Erve, regiomanager STMR: “Het is belangrijk dat we op basis van de resultaten van deze sessies doorpakken.” Annelies van Wijk, locatiemanager STMR: “We schrijven als team dingen op die we per direct niet meer willen doen en die we juist wel gaan doen. Zo maak je zeer concrete doelen direct zichtbaar en werkbaar. En er ontstaat een aanspreekcultuur. Ook dat is erg nodig bij een interne verandering.”

Managers die vanuit dezelfde overtuiging leiding geven en teams die een gezamenlijk doel voor ogen hebben, maken uw organisatie slagvaardig. Het Inventief verbindt daarom waarden en verhalen, woorden en beelden, binnen en buiten. Dat zorgt voor samenhang en geeft richting. Zo neemt u mensen mee en komt uw organisatie verder.

Pieter-Marijn,

Advies en strategie

Inspiratie, Strategie | , , , , , , ,