Samen op koers met gedragen kernwaarden

samen op koersMaatschappelijke opvang SMO Breda wil zich sterk gaan richten op reactivering van cliënten. Het werkplan daarvoor ligt klaar. Nu de kernwaarden van de organisatie nog. Het bepalen daarvan laat de bestuurder aan de medewerkers zelf. Het zijn immers hun kwaliteiten en ambities die verwoord moeten worden. Het Inventief begeleidt dat proces.

Medewerkers aan het roer

Kernwaarden zijn diepgewortelde overtuigingen die aangeven wat van belang is en wat niet. Komen ze van boven, dan blijken het vaak holle of algemene woorden waar medewerkers weinig gevoel bij hebben. Daarom kiest SMO Breda er voor om medewerkers zelf na te laten denken over waar ze voor staan en waar de organisatie naartoe moet groeien.

De waarden door de waardenmolen

In groepsgesprekken met alle ruim tweehonderd medewerkers, inventariseerden leidinggevenden bijna dertig waarden. Met een zeer gemengde werkgroep (met cliënten, lijnmedewerkers, hoofden en de bestuurder) nam het Inventief die waarden onder de loep. Welke springen er uit? Welke overlappen? Welke betekenis geven we aan bepaalde waarden? In een creatieve sessie werden al deze vragen beantwoord.

Medewerkers blijven betrokken

Er bleven zes kernwaarden over. Die zijn allemaal omschreven zodat iedereen snapt wat ermee bedoeld is. Maar daarmee zijn ze nog niet van de organisatie (lees: alle medewerkers). Daarom zijn de kernwaarden verwerkt in een enquête waar alle medewerkers op kunnen reageren. Omdat zes waarden best veel is, vraagt de enquête om de waarden te prioriteren. Daarnaast kunnen medewerkers de omschrijvingen aanvullen.

Waarden als kloppend hart

Door alle medewerkers van begin tot eind te betrekken, komen de waarden echt tot leven. Ze zijn herkenbaar en medewerkers hebben er een gevoel bij. Ze worden het kloppende hart van de organisatie. Zo doen kernwaarden waar ze voor bedoeld zijn: ze geven richting en houvast bij de handelingen en keuzes waar medewerkers dagelijks voor staan.

Guido,

tekst en concept

Recent werk, Strategie | , ,